George Călinescu – „Enescu mi s-a părut un zeu.”

„Va fi fost înainte de 1916 sau după 1918? Eram oricum un adolescent. Neavând la îndemână nici Atlanticul, nici Pacificul, contemplam în fiecare după-amiază modestele ape ale lacului Cișmigiu. Atunci, într-o zi, a trecut prin preajma mea, venind dinspre strada Schitu Măgureanu, un om care m-a uimit prin măreția surâsului său și în care am recunoscut pe Enescu. Într-o mână ținea un sicriaș asemeni unui sarcofag de copil de faraon, o cutie de fapt pentru două viori. Pășea modest […] nu distant și nici familiar, nu teatral abstras dar nici amestecat cu strada. Mi s-a părut un zeu. […] Enescu entuziasma ca o coloană greacă.”

*

Nicolae Iorga – „Numai nerv, întreaga făptură.”

Un cap fin, cu ochii scânteietori şi cu plete bogate. Numai nerv, întreaga făptură. Înfăţişarea fără nici o pretenţie şi totuşi cu acel aer de mândrie curată care şede cuiva atât de bine, când este îndreptăţit prin daruri excepţionale. Orchestra îşi simte stăpânul. Gestul cel mai neînsemnat al maestrului diriguitor îşi are efectul neînduplecat. Dar ce gesturi expresive, cumpătate şi puternice.

*

Sir Yehudi Menuhin – „Enescu rămâne pentru mine cea mai extraordinară ființă omenească.”

„L-am auzit prima oară pe Enescu cântând când aveam nouă ani, iar la 11 ani i-am devenit elev. Ceea ce am găsit la Enescu, ceea ce m-a atras către el, chiar de la început, a fost universalitatea firii sale […] Cuvântul geniu îi poate fi foarte bine aplicat […] De când l-am cunoscut prima oară, m-a impresionat ca fiind mai distins și impunător decât oricare altă persoană întâlnită până atunci. Avea o frumusețe leonină, combinată cu expresia unei extraordinare blândeți.

*

Dacă cititorul ar putea să-și închipuie mintea enciclopedică, îngemănată cu inima cea mai generoasă și mai lipsită de egoism din câte pot exista într-un om, cu o înfățișare nobilă și frumoasă, cu un chip romantic însuflețit mereu de un geniu creator, fie că vorbea, preda, dirija, cânta la vioară ori la pian, dar mai cu seamă atunci când compunea, imaginea tot n-ar fi completă.
Enescu rămâne pentru mine cea mai extraordinară ființă omenească, cel mai mare muzician și cea mai puternică influență exercitată vreodată asupra mea.”

Bunatate.ro

Surse: www.georgeenescu.ro, www.adevarul.ro, www.editiadedimineata.ro